logo
  • 8 (7213) 98-10-98 Приёмная

  • 8 (7213) 44-85-44 Единый номер регистратур  

  • 8 (7213) 30-34-01 Телефон для беременных  

  • 8 (708) 430-23-82 Служба поддержки пациентов

  • 8 (708) 430-24-29

  • 8 (708) 430-34-01 Для беременных (WhatsApp)

Стационарлық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы (1)

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы

Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды медициналық қарап-тексеруден, механикалық көлік қ (1)

Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы (1)

Ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің) қайтыс болғаннан кейінгі донорлығына ада (1)

О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения (1)

Об утверждении Правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет (1)

Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи.rus

Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления т (1)

Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или (1)

Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их (1)